logo

NEDEN TRANSFER MAKİNESİ ?

Seri imalat parça üretiminde, transfer makinelerini universal tezgâhlardan farklı kılan en belirgin üstünlüğü, çoklu talaş kaldırma işlemini istasyonlar aracılığıyla aynı anda gerçekleştirme metodudur. Üniversal tezgahlarda (CNC torna, dik işleme merkezi, yatay işleme merkezi, kayar otomat vb.) parça üzerindeki talaş kaldırma işlemlerinin birbiri ardına eklenmesi ve eksen farklılıklarında parçanın işlenmesi gereken eksene sökülüp takılması ya da döndürülmesi esasına dayalı çalışma prensibi vardır. Buna karşın transfer makineleri, işlenecek parça üzerindeki talaş kaldırma işlemi olan tüm eksenlerdeki operasyonların, tambur sistemi ve gövde yapısı sayesinde birçok eksende aynı anda yapılabilmesidir. Ayrıca üniversal tezgahlarda parça yükle boşalt ve tezgahın boşta bekleme zamanının fazlalığı bir problem olarak önümüzde duruyorken, transferlerde ise bu işlemlerin diğer operasyonların işlem süreci içinde duraksamadan yapılabilmesi, transfer makinelerini üniversal tezgahlardan üstün kılmaktadır.
Bu avantajların toplamında Transfer makineleri seri üretim parçaları üzerindeki operasyon sayısıyla doğru orantılı olarak ortalama 5 ila 20 üniversal tezgahın üretim kapasitelerinin toplamı kadar üretimi tek tezgahla yapabilmektedir. Bu sebeplerle transfer makineleri günümüzün ve yarının en verimli alternatif seri üretim metodu olmaya devam edecektir.